اسکین های زیبا میخوای بیا پس😂😂 :: کانتر استریک 1.6

کانتر استریک 1.6

مطالب در باره کانتر استریک 1.6

کانتر استریک 1.6

مطالب در باره کانتر استریک 1.6


کانتر استریک 1.6

بازی کانتر استرایک در سبک اول شخص تیراندازی است.بازی در حالی اغاز می شود که بازیکنان در جاهای مخصوص خود قرار گرفته و در اغلب موارد در حالت انتظار برای شروع هستند.یک بازیکن می تواند در هرگروه مدل های مختلفی از شخصیت را انتخاب کند و همچنین توانایی خرید هر نوع از اسلحه را دارد.

آخرین نظرات
  • ۲۱ شهریور ۹۵، ۰۲:۴۳ - سعید ارایش خواه اصل
    عالی بود
نویسندگان
          ⬇️⬇️⬇️⬇️ لینک مستقیم ⬇️⬇️⬇️⬇️
DARK : Packs,: 24 : 2017

Download skineSK HLTV Models 

    ⬇️⬇️⬇️⬇️ لینک مستقیم ⬇️⬇️⬇️⬇️
DARK : P90, : 23 : 2017
Download skinGrim 
       ⬇️⬇️⬇️⬇️ لینک مستقیم ⬇️⬇️⬇️⬇️
DARK : USP, : 22 : 2017

Download skinuSp AimBot 
          ⬇️⬇️⬇️⬇️ لینک مستقیم ⬇️⬇️⬇️⬇️
DARK : M4A1, : 21 : 2017

Download skinM4A1 | Flashback 


           ⬇️⬇️⬇️⬇️ لینک مستقیم ⬇️⬇️⬇️⬇️

DARK: Knife, : 20 : 2017
Download skinknife with camuflage 

         ⬇️⬇️⬇️⬇️ لینک مستقیم ⬇️⬇️⬇️⬇️

Download skinJack Daniel's HE 

                     ⬇️⬇️⬇️⬇️ لینک مستقیم⬇️⬇️⬇️⬇️                       ⬇️⬇️⬇️⬇️ لینک مستقیم⬇️⬇️⬇️⬇️
               ⬇️⬇️⬇️⬇️ لینک مستقیم⬇️⬇️⬇️⬇️
             ⬇️⬇️⬇️⬇️ لینک مستقیم⬇️⬇️⬇️⬇️

Download skinAK47 Nightmare/Кошмар 


                                     ⬇️⬇️⬇️⬇️ لینک مستقیم⬇️⬇️⬇️⬇️
                                ⬇️⬇️⬇️⬇️ لینک مستقیم⬇️⬇️⬇️⬇️


        ⬇️⬇️⬇️⬇️ لینک مستقیم⬇️⬇️⬇️⬇️


Download skinM4 Dark Night Golden 
⬇️⬇️⬇️⬇️ لینک مستقیم⬇️⬇️⬇️⬇️


Download skinAK-47 Graffitti 
                  ⬇️⬇️⬇️⬇️ لینک مستقیم⬇️⬇️⬇️⬇️


Download skinHarley Quinn Good Night Bat        ⬇️⬇️⬇️⬇️ لینک مستقیم⬇️⬇️⬇️⬇️


Download skinYellow Invisible Knife      ⬇️⬇️⬇️⬇️ لینک مستقیم⬇️⬇️⬇️⬇️


Download skinAWP I Dragon Lore 
         ⬇️⬇️⬇️⬇️ لینک مستقیم⬇️⬇️⬇️⬇️


Download skinCS-KOSHNICHARI.EU 
      ⬇️⬇️⬇️⬇️ لینک مستقیم⬇️⬇️⬇️⬇️


Download skinSticker Bomb - Knife               ⬇️⬇️⬇️⬇️ لینک مستقیم⬇️⬇️⬇️⬇️


Download skinKalashnikov | Wasteland Rebel 
      ⬇️⬇️⬇️⬇️ لینک مستقیم⬇️⬇️⬇️⬇️


Download skinknife + tiger leather .23 
    ⬇️⬇️⬇️⬇️ لینک مستقیم⬇️⬇️⬇️⬇️


Download skinAwp skin + crosshair 

⬇️⬇️⬇️⬇️ لینک مستقیم⬇️⬇️⬇️⬇️Download skinDimanN-Skins                   ⬇️⬇️⬇️⬇️ لینک مستقیم⬇️⬇️⬇️⬇️                  ⬇️⬇️⬇️⬇️ لینک مستقیم⬇️⬇️⬇️⬇️